Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
   Jsme si vědomi toho, že vaše soukromí je velmi důležité a bereme to vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují pravidla a postupy coocka.cz o shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací při použití coocka.cz služby. Nebudeme používat nebo vaše údaje s nikým sdílet s výjimkou toho, jak je popsáno v těchto Podmínkách ochrany soukromí.
   Shromažďování a použití informací   Používáme údaje, které shromažďujeme k analýze, jak se používá naše služba, k diagnostice služeb nebo ohledně technických problémů, udržování bezpečnosti a personalizaci obsahu. Systém si pamatuje informace, které vám pomohou efektivně přistupovat ke svému účtu, sledovat souhrnné ukazatele, například celkový počet návštěvníků, provoz a demografické vzorky a sledování uživatelského obsahu. Uchovávání všech těchto informací by mělo být v souladu s zákonem Digital Millennium Copyright (zkráceně DMCA) a dalšími příslušnými zákony.


   Uživatelem-poskytnuté informace:

 


  Poskytujete nám informace o sobě, jako je vaše jméno a e-mail, pokud se zaregistrujete na členský účet u služby. Pokud se rozhodnete přidat vaše jméno a další informace se do svého profilu budou k dispozici pro veřejné prohlížení v naší službě. Můžeme použít vaši e-mailovou adresu pro zaslání služby související oznámení. Můžete ovládat příjem některých zpráv služeb s tím souvisejících ve vaší stránce Nastavení. Můžeme také použít vaše kontaktní údaje, abychom vám zaslali marketingové zprávy. Pokud nechcete dostávat tyto zprávy, můžete se odhlásit podle pokynů ve zprávě. Pokud budete souhlasit s námi prostřednictvím e-mailu, můžeme uchovávat obsah vašich e-mailových zpráv, e-mailovou adresu a naše reakce.

 


  Také nám poskytujete informace v uživatelském obsahu, který přispíváte v službě coocka.cz. Vaše příspěvky a další příspěvky ve službě a metadata o nich (například, když je vyslán), jsou veřejně zobrazitelné, spolu se vaším jménem (není-li možnost, která vám umožní psát anonymně). Tyto informace mohou být vyhledávány pomocí vyhledávačů a být publikovány jinde na webech v souladu s našimi smluvními podmínkami.

 


  Pokud se rozhodnete využít naši službu k pozvání "pozvat kamaráda", budeme po vás požádat, e-mailovou adresu k pozvání  a automaticky odešleme e-mailovou pozvánku. My uložíme tuto informaci a vám pošleme e-mail, pokud je vaše pozvání přijato a povede k registraci vašeho přítele a uvidíte úspěch naší služby k pozvání.

 


   Cookies:

 


   Při návštěvě služby coocka.cz, můžeme poslat jeden nebo více "cookies" - malé datové soubory - k počítači, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč a nechat coocka.cz pomoci k rychlejšímu přihlášení a zvýšit možnosti při procházení našeho webu. Cookie může zprostředkovat anonymní informace o tom, jak budete procházet služby pro nás, ale neshromažďuje osobní údaje o vás. Trvalý cookie zůstane v počítači po zavření prohlížeče, takže jej lze použít váš prohlížeč při příští návštěvě ke službě. Trvalé soubory cookie lze odstranit pomocí pokynů webového prohlížeče. Cookie relace je dočasný a zmizí po zavření prohlížeče. Můžete obnovit svůj webový prohlížeč tak, aby všechny soubory cookie odmítal nebo aby hlásil, když se odesílá cookie. Nicméně, některé funkce služby nemusí správně fungovat, pokud je možnost přijímat cookies je zakázáno.

 


   Log Soubory:

 


   Log informace o souborech se automaticky hlásí prohlížeči pokaždé, po vstupu na webovou stránku. Když používáte naši službu, naše servery automaticky zaznamenávají určité informace, které váš webový prohlížeč odesílá při každé návštěvě jakékoliv webové stránky. Tyto protokoly serveru mohou obsahovat informace, jako je váš webový požadavek, Internet Protocol ( "IP") adresa, typ prohlížeče, odkazující / výstupní stránky a URL, počet kliknutí, názvy domén, na vstupních stránkách, počtu prohlédnutých stránek a další informace.

 


   Služby třetích stran::

 


  Můžeme použít Google Analytics nebo Mixpanel a s používat jejich služby. Google Analytics a Mixpanel shromažďují informace zaslané prohlížečem jako součást žádosti o webové stránky, včetně cookies a vaši IP adresy. Google Analytics a Mixpanel také obdrží tuto informaci a jejich použití se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů.
   Jak Sdílíme vaše informace

 


   Osobní identifikovatelné informace:

 


   Můžeme sdílet  vaše osobní údaje s třetími stranami za účelem poskytování služby. Pokud to uděláme, bude používání takových třetích stran jen vaše informace budou vázány touto Ochranou osobních údajů. Můžeme uchovávat osobní údaje v místech mimo přímou kontrolu coocka.cz (například na serverech nebo databázích umístěných u poskytovatelů hostingu).

 


   Můžeme sdílet nebo zveřejňovat vaše informace s vaším souhlasem, například pokud se rozhodnete přihlásit ke službě prostřednictvím služby třetích stran. Nemůžeme kontrolovat použití třetích stran vašich informací.

 


   coocka.cz může v případě potřeby učinit o ze zákona nebo na základě soudní obsílky Vaše osobní údaje, nebo pokud se domníváme, že je to přiměřeně nezbytné pro dosažení souladu s právem, pravidlem, vyhláškou nebo zákonným požadavkem; k ochraně bezpečnosti osob; s cílem řešit podvod, bezpečnost nebo technické problémy; nebo k ochraně práv a majetku coocka.cz.

 


   Osobní neidentifikovatelné informace:

 


  Můžeme sdílet ne-osobní identifikační údaje (například anonymní data o využití, odkazující / výchozí stránky a adresy URL, typy platforem, počet kliknutí, atd) se zainteresovanými třetími stranami, které pomohou porozumět určitým zákonitostem využití pro některé coocka.cz služby.

 


   coocka.cz může povolit reklamním serverům třetích stran nebo reklamní sítím použití  reklamy. Tyto reklamní servery třetích stran nebo reklamní sítě používají technologii, která se odesílá přímo do vašeho prohlížeče, reklamy a odkazy, které se objevují na coocka.cz. Oni automaticky obdrží svoji IP adresu, když se to stane. Mohou se použít i jiné technologie (například cookies, JavaScript, nebo webové majáky) k měření efektivity svých reklam a přizpůsobení obsahu reklamy. coocka.cz neposkytuje žádné osobní identifikační údaje k těmto reklamním serverům třetích stran nebo reklamní sítím bez vašeho souhlasu. Uvědomte si však, že pokud inzerent požádá coocka.cz pro zobrazení reklamy na určité publikum a vy budete reagovat na tuto reklamu, inzerent nebo reklamní server, může dojít k závěru, že jste byl shodný s popisem publika, které se snaží dosáhnout. coocka.cz Zásady ochrany osobních údajů se na ně nevztahují, a my nemůžeme kontrolovat činnost těchto třetích stran inzerentů. Obraťte se případně pro příslušné informace na zásady ochrany osobních údajů těchto inzerentů.
   Jak chráníme vaše informace

 


   My využívá komerčně přiměřeně fyzické, manažerské a technické opatření, jejichž cílem zachovat integritu a bezpečnost vašich osobních údajů. Nemůžeme však zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které jsou předány na coocka.cz. Nemůžeme však zajistit, že vaše informace ve službě, nemohou být zpřístupněny, přepsány, pozměněny nebo zničeny v důsledku porušení fyzickými, technickýmí nebo manažerskými ochranných opatřeními.
   Vaše volby o vašich údajích

 


   Můžete samozřejmě odmítnou předložit osobní identifikační údaje prostřednictvím služby, přičemž v takovém případě coocka.cz nemusí být ochotné poskytnout určité služby pro vás. Můžete aktualizovat nebo opravit informace o účtu a e-mailu kdykoliv po přihlášení ke svému účtu.

   Odkazy na jiné webové stránky

 


   Nejsme zodpovědní za praktiky vložených internetových stránek spojených z jejich službami, ani informacemi nebo obsahem v nich obsažených. Mějte na paměti, že pokud použijete odkaz od služby na jiné webové stránce, naše Zásady ochrany osobních údajů zde již nejsou v platnosti. Vaše prohlížení a interakce na jiných webových stránkách, včetně těch, které mají vazbu na naše webové stránky, se řídí vlastními pravidly a politikou.Důrazně doporučujeme použít pro přihlašování do našich služeb unikátní heslo.

Pro některé (zejména placené) služby potřebujeme znát i některé další informace o uživatelích, proto prosím pečlivě prostudujte podmínky dané služby.

V souvislosti s využíváním našich služeb o Vás můžeme dále shromažďovat za výše uvedenými účely určité další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám, základní geografickou lokaci apod.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

coocka.cz může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo se souhlasem uživatele. coocka.cz zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb pro coocka.cz (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů), provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných coocka.cz, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb coocka.cz.Služby třetích stran na webových stránkách.

 

Webové stránky coocka.cz umožňují funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například sdílení prostřednictvím tlačítka „Like“ společnosti Facebook, dále sdílení v rámci sociálních sítí Twitter, Google+ a zasílání obsahu našich stránek do čteček Kindle dodávaných společností Amazon. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem chování na stránkách coocka.cz.  coocka.cz nemá kontrolu nad zpracováním údajů ze strany těchto služeb a aplikací. Toto zpracování se řídí podmínkami těchto společností, které naleznete zejména zde:

Facebook    https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
Twitter         https://twitter.com/privacy
Google      https://www.google.com/policies/privacy/?hl=cs

Pro cookies platí zvláštní pravidla uvedená zde.

Jste povinni nám údaje poskytnout? Vaše osobní údaje poskytujete webu coocka.cz dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat). Je-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

Přihlašování do služeb prostřednictvím údajů třetích stran. V rámci facebookových a twitterových profilů naší společnosti o Vás můžeme získávat určité informace, např. pokud reagujete na obsah námi na tyto profily umístěný. Tyto informace obvykle nijak dále nevyužíváme nad rámec toho, za jakým účelem jste nám tyto informace poskytli či nás kontaktovali. Pro podrobnosti o ochraně osobních údajů v rámci služby Facebook anebo Twitter prosím konzultujte podmínky těchto služeb na https://cs-cz.facebook.com/about/privacy a https://twitter.com/privacy.

Poučení o Vašich zákonných právech pro období do 24.5.2018 podle zákona č. 101/2000 Sb.:

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele webových služeb společnosti coocka.cz, kteří poskytnou webové aplikaci coocka.cz své osobní údaje, informujeme o těchto jejich zákonných právech:

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.Poučení o Vašich zákonných právech pro období

 

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“):

Upozorňujeme, že máte právo u naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů:

1.    požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší společnosti jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,

2.    požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,

3.    požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.

4.    požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,

5.    získat osobní údaje, které se Vás týkají a

1.    které zpracováváme s Vaším souhlasem, nebo

2.    které zpracováváme pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a

6.    máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl.21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či máte právo požádat o soudní ochranu.

Nevyžádaná obchodní sdělení. Upozorňujeme, že údaje o Vašem jménu, příjmení a adrese (vč. elektronické) mohou být využívány za účelem nabízení obchodu a služeb coocka.cz.

U zasílání obchodních sdělení elektronicky budete mít vždy možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy.

Kontakty. Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít e-mailovou adresu: info@coocka.cz
  Změny Našich zásad ochrany soukromí

 


  Pokud změníme naše zásady a postupy ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny na této stránce, aby jsme vás uvědomili, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností můžeme je předat nebo zveřejnit. Změny těchto zásad ochrany soukromí jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.