Podmínky použití

Podmínky:

 

Podmínky užívání:

(1) Souhlasíte, že coocka.cz smí, zcela podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění, ukončit váš přístup k webové stránce a / nebo zablokovat váš budoucí přístup k webové stránce, pokud zjistíme, že jste porušili tyto Podmínky nebo jiné smlouvy či nařízení, které jsou spojené s vaším používání webu, nebo z jiných důvodů, mezi které mimo jiné patří (*) požadavky policie či jiných vládních bezpečnostních složek2) váš požadavek pro smazání vašeho účtu,(3) zastavení nebo modifikace materiálů Webové stránky či jiné služby nabízené na nebo prostřednictvím Webové stránky, nebo(4) neočekávané technické problémy. V případě, že je tato smlouva ukončena, omezení týkající se obsahu nebo materiálů objevujících se na Webové stránce, a požadavky, záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti stanovené těmito Podmínkami používání, zůstávají v platnosti i po jejím ukončení. V případě, že jste nespokojeni s webové stránky či jakoukoli službou poskytovanou coocka.cz, vaším jediným nápravným prostředkem je ukončení této smlouvy. Pokud coocka.cz podnikne jakékoli právní kroky proti vám v důsledku vašeho porušení těchto Podmínek používání, coocka.cz je oprávněna od vás vymoci, a vy souhlasíte zaplatit, všechny opodstatněné odměny pro právní zástupce a náklady takových kroků, a navíc jakékoli přikázáno či ekvitní odškodnění jako coocka.cz. Souhlasíte, že coocka.cz se neodpovídá vám nebo jakékoli třetí straně za ukončení vašeho přístupu k webové stránce. rozhodné právo Tyto Podmínky a vaše užívání této webové stránky se řídí zákony České Republiky bez ohledu na ustanovení o kolizi právních norem..Poslední úpravy: 09. 29. 2020